Τροχαία ατυχήματα

Μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα οι άνθρωποι συχνά βιώνουν ένα πολύ μεγάλο σοκ, καθώς, εκτός από τις οδυνηρές συνέπειες που αυτό έχει για την υγεία τους και την επείγουσα ανάγκη να φροντίσουν άμεσα γι’ αυτήν, πολλές φορές δεν γνωρίζουν σε ποιες ενέργειες πρέπει να προχωρήσουν για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.
Επιπλέον, εξαιτίας του τραυματισμού που έχουν υποστεί συνήθως δεν μπορούν να εργαστούν για μεγάλο χρονικό διάστημα (ή ίσως και για πάντα) και έτσι πρέπει να φροντίσουν μόνοι τους για την αποκατάσταση της υγείας τους. Εκτός αυτού συχνά βρίσκονται προ οικονομικού αδιεξόδου, αφού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα απρόβλεπτα έξοδα που συνεπάγεται η άμεση ανάγκη παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ούτε στις δαπάνες διαβίωσης των ιδίων και των μελών της οικογένειάς τους.
Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις δημιουργείται επιπλέον σύγχυση και αμηχανία εξαιτίας των λανθασμένων πληροφοριών που παίρνουν από ανθρώπους του ευρύτερου περιβάλλοντός τους, οι οποίοι, παρόλη την καλή τους πρόθεση και τη διάθεσή τους να βοηθήσουν, δεν έχουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, με αποτέλεσμα την απώλεια κρίσιμου χρόνου.
Επιτακτική ανάγκη σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, εκτός φυσικά από την άμεση ειδοποίηση της Τροχαίας (ή πάντως αμέσως μόλις αυτό γίνει δυνατό), είναι η επίσης άμεση ειδοποίησή μας για την διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος κυριολεκτικά σε πρώτο χρόνο, δεδομένου ότι ο παθών ή οι συνεπιβαίνοντες στο ίδιο όχημα ή οι συγγενείς δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα μέσα, ούτε την αναγκαία ψυχραιμία για να καταγράψουν με ακρίβεια κρίσιμα στοιχεία, τα οποία ενδέχεται να αποβούν καθοριστικά για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης.
Έτσι με ένα τηλεφώνημά σας οι συνεργάτες μας μπορούν να σας επισκεφθούν στο χώρο σας σε οποιοδήποτε μέρος στην Ελλάδα και να σας ενημερώσουν για τα δικαιώματά σας και τις πρώτες ενέργειες που θα πρέπει να κάνετε για τη διεκδίκησή τους χωρίς οποιαδήποτε δική σας οικονομική υποχρέωση.