Ο στόχος μας

Οι περιπτώσεις σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων διακρίνονται σε εκείνες κατά τις οποίες προκαλούνται σωματικές βλάβες του παθόντος ή θάνατος. Και στις δύο περιπτώσεις, ιδίως στην δεύτερη, όπου ενδέχεται τα θύματα να είναι περισσότερα από ένα και να είναι πρόσωπα του στενού φιλικού ή συγγενικού περιβάλλοντος, ο πόνος και η τραγικότητα των στιγμών από την απώλεια οικείου προσώπου είναι ανείπωτος.
Δυστυχώς, εκτός από την οδύνη του τραγικού γεγονότος, υπάρχουν άμεσα ζητήματα που πρέπει η οικογένεια να δώσει βάρος, όπως οι οικονομικές ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπισθούν, η παρακολούθηση του σχηματισμού της ποινικής δικογραφίας από την Τροχαία και η έγκαιρη άσκηση των δικαιωμάτων του παθόντος ή της οικογένειας του θύματος ώστε να είναι αποτελεσματική η μετέπειτα διεκδίκηση αποζημίωσης.
Όταν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός, η ανάγκη εξέτασης του παθόντα από συνεργάτη ιατρό και η γνωμάτευση για την πορεία αποκατάστασης της υγείας του σε συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς, απαιτούν εξειδίκευση και λεπτούς χειρισμούς από ικανούς συνεργάτες.
Υπάρχουν πολύ συχνά περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών σε τροχαία ατυχήματα όπου προκαλούνται παραμορφώσεις και δυσμορφίες ή μόνιμη αναπηρία καθώς και μόνιμη ή πρόσκαιρη, ολική ή μερική ανικανότητα για εργασία με επακόλουθο την ανάγκη μακροχρόνιας νοσηλείας, ιατρικών εξετάσεων, περιοδικής παρακολούθησης από ιατρούς, φυσικοθεραπείες, πλαστική χειρουργική, σύνταξη γνωματεύσεων και πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς (ιατρούς, φυσικοθεραπευτές) για την τεκμηρίωση της ιατρικής εξέλιξης της υγείας του παθόντος σε ένα δικαστήριο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τη δυνατότητα διεκδίκησης αποζημίωσης για τη δαπάνη μεταφοράς, επισκευής ή ολικής καταστροφής του οχήματος και του ρουχισμού κλπ του παθόντος, περιλαμβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες που έχουν διενεργηθεί για νοσηλεία στο νοσοκομείο ή την κλινική, αμοιβή αποκλειστικής νοσοκόμας, ιατρικές και παραϊατρικές εξετάσεις, αμοιβές ιατρών, φαρμακευτική αγωγή, φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση, βελτιωμένη διατροφή, αποζημίωση για στέρηση διατροφής εκείνων των προσώπων που είχαν δικαίωμα διατροφής από τον παθόντα/αποβιώσαντα, αποζημίωση για στέρηση υπηρεσιών εκ μέρους του παθόντα (γονείς ή σύζυγος), ιδιαίτερη αποζημίωση σε περίπτωση παραμόρφωσης ή αναπηρίας εάν αυτή επιδρά στο μέλλον του, αποζημίωση λόγω διαφυγόντων εισοδημάτων από εργασία, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης (σε περίπτωση θανάτου δίδεται στα μέλη της ευρύτερης οικογένειας, δηλ. σε σύζυγο, γονείς, αδέλφια και τέκνα) καθώς και έξοδα κηδείας στους κληρονόμους.
Στα πλαίσια αυτά είναι πιθανόν να σας προσεγγίσει η ασφαλιστική εταιρία και να επιχειρήσει να σας δελεάσει με ένα ποσό αποζημίωσης που θα καλύψει ορισμένες τρέχουσες ανάγκες σας ώστε να συμβιβαστείτε και να παραιτηθείτε από κάθε άλλη αξίωσή σας, επιδιώκοντας να σας αποτρέψει να απευθυνθείτε σε ειδικούς για να πληροφορηθείτε τα ποσά που δικαιούστε και μπορείτε να διεκδικήσετε, τα οποία σίγουρα θα είναι πολύ περισσότερα.
Μην ξεχνάτε ότι η ασφαλιστική εταιρία έχει αντίθετα συμφέροντα από τα δικά σας και διαθέτει ειδικευμένα στελέχη για να κατοχυρώσει τα συμφέροντα της που εν προκειμένω είναι το όσο το δυνατόν πιο σύντομο «κλείσιμο» της υπόθεσης και κυρίως η καταβολή της μικρότερης δυνατής αποζημίωσης.
Με τον εξώδικο συμβιβασμό σας όμως και το «κλείσιμο» της υπόθεσης το ποσό της αποζημίωσης που θα συμφωνήσετε συνήθως υπολείπεται σημαντικά εκείνου που δικαιούστε να λάβετε, περαιτέρω μάλιστα με την υπογραφή του εξώδικου συμβιβασμού και την παραίτηση από κάθε άλλη υφιστάμενη ή μελλοντική απαίτηση γίνεται αδύνατη η διεκδίκηση επιπλέον αποζημίωσης στο μέλλον σε περίπτωση επιδείνωσης της υγείας σας.
Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας με την υποστήριξη που σας παρέχουν καλύπτουν κάθε ανάγκη σας για αποτελεσματική διεκδίκηση όλων των απαιτήσεών σας σε όλη τους την έκταση. Η διεκδίκηση των απαιτήσεων σας δικαστικώς ή εξωδίκως γίνεται μόνον από δικηγόρους, και η εταιρεία μας έχει ήδη συνεργασία με κάποιους από τους καλύτερους νομικούς.
Ωστόσο, η συνεργασία με τους δικούς μας νομικούς δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση, καθώς αρκετές φορές έχουμε αναλάβει έρευνες τροχαίων ατυχημάτων και υποστήριξη υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σε άλλους δικηγόρους – πέραν των συνεργατών μας.
Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε μας να σας συναντήσουμε για να σας ενημερώσουμε για το τι μπορείτε να κάνετε, χωρίς καμία αμοιβή μας στο στάδιο αυτό.